Redakčná rada

Predseda:
Michal Tkáč

Členovia:
Emília Duľová Spišáková
Vanda Lieskovská
Bohuslava Mihalčová
Michal Pružinský
Michal Tkáč ml.
 
Zahraniční a externí členovia:
Radoslav Delina - Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Petr Doucek - Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha, ČR
Ladislav Drabik - Casspos a. s., Košice
Marina Khayrullina - Novosibirsk State Technical University, Ruská federácia
Paweł Maciasczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Poľsko
Tetiana Shcherban - Mukachevo State University, Ukrajina
Stanislav Szabo - Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Miroslav Štrkolec - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Jaromír Veber - Vysoká škola podnikání a práva, Ostrava, ČR
 
Vedeckí redaktori:
Martin Bosák
Jaroslav Dugas
 
Redakčná pracovníčka:
Ľudmila Dugasová

 


Previous page: Úvod
Next page: Pokyny pre autorov