Redakčná rada

Predseda:
Michal Tkáč

Členovia:
Štefan Čarnický
Zuzana Hajduová
Vanda Lieskovská
Milan Majerník
Bohuslava Mihalčová
Michal Pružinský

Zahraniční a externí členovia:
Jitse P. van Dijk - University of Groningen, Holandsko
Ladislav Drabik - Casspos a. s., Košice
Ondrej Hronec - Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
Marina Khayrullina - Novosibirsk State Technical University, Ruská federácia
Kani Kabdi - N. Gumilyov Eurasian National University in Astana, Kazachstan
Jaromír Veber - Fakulta podnikovohospodářská, VŠE Praha, ČR
Jozef Vilček - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody, Bratislava

Vedeckí redaktori:
Martin Bosák
Jaroslav Dugas

Redakčná pracovníčka:
Ľudmila Dugasová

 


Previous page: Úvod
Next page: Pokyny pre autorov