Redakčná rada

Predseda:
Michal Tkáč

Členovia:
Emília Duľová Spišáková
Vanda Lieskovská
Bohuslava Mihalčová
Cecília Olexová
Michal Pružinský
Jana Simonidesová
Michal Tkáč ml.
Roland Weiss
 
Zahraniční a externí členovia:
Radoslav Delina - Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Petr Doucek - Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Ladislav Drabik - Casspos a. s., Košice
Marina Khayrullina - Novosibirsk State Technical University, Ruská federácia
Paweł Maciasczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Poľsko
Tetiana Shcherban - Mukachevo State University, Ukrajina
Stanislav Szabo - Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Miroslav Štrkolec - Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jaromír Veber - Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika
 
Vedeckí redaktori:
Martin Bosák
Jaroslav Dugas
 
Redakčná pracovníčka:
Ľudmila Dugasová

 


Predchádzajúca stránka: Úvod
Nasledujúca stránka: Pokyny pre autorov